Videoclip para Mabu. Tema: Memoria

Realización: Zoe Berriatúa

Fotografía: Iván Roman

Monstruo: Arturo Balseiro

Actriz: Allende Blanco

MABU PORTADA       Mäbu